__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетен консул на Източна Република Уругвай в България

Д-р Йоаким Каламарис е български преподавател, икономист, общественик и предприемач. Председател и учредител на Асоциацията на елините в България.


Роден е на 22 август 1976 г. в град Ламия, Гърция. A впоследствие завършва „Международни икономически отношения“ в Университета за национално и световно стопанство, София. През 2003 година завършва обучение в Института по финансови науки (IFS), Лондон, Великобритания. Владее английски, български, руски и гръцки и испански език.

През 2003 година става носител на наградата „Проспериращ бизнесмен на годината“.

Д-р Йоаким Каламарис е главен асистент и преподавател по фирмена култура и управленски казуси в Европейския колеж по икономика и управление, Пловдив (от 2004 г. до сега) и Пловдивския университет. Автор е на 8 книги и учебници и 350 публикации.

През 06.07.2012 г. придобива степен Доктор на икономическите науки от Стопанска академия „Д. Ценов” гр. Свищов, факултет „Мениджмънт и Маркетинг” с код в научна област: 05.02.08, Приложение на изчислителната техника и икономика с код в научна област: 3.7 Администрация и управление и 3.8 Икономика.

Преподаване, изследвания и професионален опит:

     2003 - 2004 – Напредък JSC (SCHIEDER Group, Република Германия),

 Пловдив, Република България – Изпълнителен директор (http://imsnapredak.hit.bg).

     2004 – Хоноруван преподавател по мениджмънт в гимназия по Архитектура и дървообработка, Пловдив, Република България (http://pgvad.org).

     2004 – Лектор по Бизнес администрация в Европейския колеж по икономика и мениджмънт, София – Пловдив, Република България (www.ecem.org).

     2004 – 2005 – Интерел ЕООД, Пловдив, Република България – Изпълнителен директор

     2005 – 2010 BAUZENTRUM, София – Пловдив, Република България  -

Управител и съсобственик (www.bauzentrum.bg).

     2005 - 2012 – Лектор по Бизнес администрация в Пловдивски университет ”Пайсий Хилендарски” , Пловдив, Република България (www.uni- plovdiv.bg).

     2006 – 2008 – Асистент към Европейски колеж по икономика и мениджмънт, София – Пловдив, Република България (www.ecem.org).

     2007 – досега - K-Group LTD, Република България - Управител (www.k-

group.org).

     2008 – Главен асистент към Европейски колеж по икономика и мениджмънт , София –Пловдив, Република България (www.ecem.org).

     2008 -   Преподавател към Български институт за външна търговия (Българска стопанска асоциация), София, Република България(www.bia-bg.com).

     2012 – досега  - Доцент към Европейския колеж по икономика и мениджмънт, София - Пловдив, Република България (www.ecem.org).